Gółwną grupą docelową, której dotyczą nowe rozwiązania będą nauczyciele/lki, zarówno pracujący/e w szkole, jak i ci/te, zatrudnieni/zatrudnione w różnego rodzaju placówkach.

w projekcie zadeklarowało udział:

 1. - 11 przedszkoli
  - 34 szkoły podstawowe na 49 istniejących
  - 23 gimnazja na 30 istniejących
  - 8 liceum na 9 istniejących
  - 7 technikum na 7 istniejących

 2. Nauczyciele 764 osób (598 K, 166 M)

 3. Dyrektorzy Szkół i Placówek 64 osób ( 99 K, 15 M)